Πολύμορφη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚοινΣΕπ)

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείριση (ΚοινΣΕπ) συλλογικού και παραγωγικού σκοπού με την επωνυμία «Πολύμορφη» στόχο έχει τη δημιουργία ενός πολυμορφικού, επισκέψιμου, αγροτικού πάρκου στο Νέο Πετρίτσι Σερρών με σκοπό την επιδίωξη συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της εκπαίδευσης, μετάδοσης αξιών και της ενδυνάμωσης της αγροτικής ανάπτυξης.

Μπορείτε να δείτε το Καταστατικό μας ΕΔΩ

Η ιδέα ίδρυσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Πολύμορφη» δημιουργήθηκε από την αγάπη μας για το χωριό μας, το Νέο Πετρίτσι Σερρών, τη φύση, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του.

Καθένας μας διαφορετικός, με άλλους στόχους και άλλα όνειρα, βρεθήκαμε στην «ανάγκη» να δημιουργήσουμε ένα φορέα που θα μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλα όσα πολύτιμα μπορεί να προσφέρει ο τόπος μας

Η επιλογή του ονόματος «Πολύμορφη» προτάθηκε και αποφασίστηκε γιατί θεωρούμε ότι η κοινωνία και η μορφή που έχει σήμερα δεν μας εκφράζει και ότι σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να μπορέσουμε να βιοποριστούμε με αξιοπρέπεια χωρίς να κάνουμε “εκπτώσεις” στις αξίες μας.

Στόχος μας είναι να καθιερώσουμε ένα σημείο συνάντησης δημιουργικών και δραστήριων ανθρώπων της περιοχής, δημιουργώντας τις συνθήκες για εξέλιξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

E
Διαμόρφωση εργαστηρίου με σκοπό την επεξεργασία και τυποποίηση αρωματικών φυτών και βοτάνων
E
Τμήματα παραδοσιακών τεχνών και παραδόσεων όπως το παραδοσιακό κέντημα, γλυπτική, ξυλουργική, ξυλογλυπτική, χαρακτική κ.α.
Ειδικότερα σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για
την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, οικονομία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, κ.ά.), που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης.

Η Αποστολή μας

Σκοπός μας είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
Z

Η προώθηση της απασχόλησης

Z

Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής

Z

Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη

Η «Πολύμορφη» είναι μία ανοιχτή διαδικασία χωριού και είναι ανοιχτή σε νέα μέλη, σε νέες ιδέες, σε ανθρώπους που έχουν διάθεση για δημιουργία.

Ελάτε να γνωριστούμε…

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Δράσεις